میز کنفرانس کوئین یکی از انواع میز کنفرانس مناسب در محیط کار

آشنایی با ویژگی های میز کنفرانس مناسب و انواع آن

میز کنفرانس یکی از انواع میزهای مورد استفاده در فضاهای اداری است که با هدف مذاکره و گفت و گو در اتاق جلسات فضاهای کسب و کار نظیر ادارات و شرکت ها  به کار گرفته می شود. اتاق های جلسات که اتاق کنفرانس نیز نامیده می شوند.

آشنایی با ویژگی های میز کنفرانس مناسب و انواع آن بیشتر بخوانید »